Pargalı Damat İbrahim Paşa (Makbul İbrahim Paşa, Maktul İbrahim Paşa)

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle birlikte tarih üzerine ateşli tartışmalar birbiri ardına geldi. Tarihi kaynaklara sadık kalınmadığından Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan gibi tarihi kişiliklerin karakterlerinin insafsızca değiştirildiğine kadar tartışmaların yazılı ve görüntülü medya ile sanal alemde ardı arkası kesilmedi ve halen de dizi yayınlandıkça bu tartışmalar devam ediyor. Tabii ki sadece olumsuz yönden düşünmemeliyiz bu diziyle beraber hayatımıza katılanları.. Çünkü bu dizi belirtildiği üzere sadece tarihi olaylardan esinlenerek yazılmış bir senaryo üzerine kurulan bir dönem öyküsü.. Olayların tarihle birebir benzeşmesi veya örtüşmesi beklenmemeli.. Benzeri örnekleri de zaten yabancı TV kanallarında halen yayınlanmakta..

Muhteşem Yüzyıl dizisinin ülkemiz insanına kazandırdığı en önemli olgunun ise tarihe bakış açımızı genişletmesi ve çok daha geniş bir kesim üzerinde tarihe olan merakı arttırması diyebilirim.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin en önemli kişiliklerinden birisi Pargalı Damat İbrahim Paşa’dır ve bu yazıda Muhteşem Yüzyıl dizisinde oyuncu Okan YALABIK’ın başarıyla canlandırdığı Damat İbrahim Paşa’nın gerçek hayat hikayesini okuyacaksınız..

***

Pargalı Damat İbrahim Paşa (Makbul İbrahim Paşa,Maktul İbrahim Paşa)

Pargalı Damat İbrahim Paşa (1493-15 Mart 1536) Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Bugün Yunanistan’da kalan Parga yakınlarındaki bir köyde doğdu. 6 yaşında İstanbul’a getirildi. Kanuni’nin şehzadeliği sırasında Manisa’da onun maiyetinde bulundu. Kanuni İbrahim Paşa’yla beraber yemek yer, yan yana konmuş yataklarda beraber yatar kalkardı.Kanuni padişah olduktan sonra onunla birlikte İstanbul’a geldi ve Osmanlı Devletinde çeşitli görevlerde bulundu.

1521′de Belgrad’ın Fethinde görev aldı. 1522′de Rodos seferine katıldı. 1523′te o zamanki usullere aykırı bir şekilde sadrazamlığa getirildi. 1524′te Kanuni’nin kızkardeşi Hatice Sultan ile evlendi. Mısır’da asayişi sağlamakla görevlendirildi ve kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı.

Daha sonra Anadolu’daki isyanları bastırmakla görevlendirildi. Anadolu’da aldığı tedbirlerle isyanları sona erdirdi. I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferine katıldı. Avusturya İmparatorunu Osmanlı Sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’nın müzakerelerini yürüttü. Safevilere karşı düzenlenen Irakeyn seferine katıldı. Tebriz’i aldıktan sonra Kanuni’ni kuvvetleri ile birleşti ve Bağdat’ın fethinde görev aldı.

Pargalı, frenk, damat, makbul ve maktul lakaplarıyla anılan İbrahim Paşa, Irakeyn Seferi sırasında yaptığı bazı uygulamalar sebebiyle Padişahın güvenini kaybetti. Bazı tarihçilere göre Kanuni’nin eşi Hürrem Sultan ve defterdar İskender Çelebi’nin kötülemelerinin de bunda etkisi oldu. 15 Mart 1536 akşamı Kanuni her zamanki gibi İbrahim Paşa’yla akşam yemeği yedi. Ertesi sabah cesedi sarayın önünde boğulmuş olarak bulundu. Yaygın inanış, Hürrem Sultan’ın padişah üzerindeki nüfuzu bakımından kendisine rakip olarak gördüğü için öldürttüğü, hatta bizzat kendisinin öldürdüğüdür.

13 sene sadrazamlık yapan ve Farsça, Rumca, Sırpça ve İtalyanca bilen İbrahim Paşa, bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayından başka, İstanbul Mekke Selanik, Hezergrad (Razgrad) İbrahim Paşa Camii ve Kavala’da Cami Mescid Mektep Medrese Zaviye Hamam ve Çeşme gibi eserler inşa ettirmiş ve bunlara vakıflar tahsis ettirmiştir.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Pargal%C4%B1_Damat_%C4%B0brahim_Pa%C5%9Fa

Bu yazıyı sevdiklerinle paylaşmak ister misin?

Yorum yapmak ister misiniz? »

Bu yazıya yapılan yorumlar için RSS beslemeleri. TrackBack URI

Yorum yapın

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.